TeleQ Samtalsbokning - Inloggning

 

Viktig information gällande lösenordsbyte

Det nya lösenordet måste vara minst åtta tecken och bestå av STORA och små bokstäver samt minst en siffra. OBS! Du måste fylla i alla fält.

Exempel på godkända lösenord:
• Stockholm1
• stockho1M
• 1STOCKholm


Läs mer

Nyhet

Visste du att du kan ändra utseende på TeleQ?
Du kan välja fet font för all text i TeleQ-fönstret, större kontrast för markering av samtal i samtalslistan och grå bakgrund i TeleQ. Inställningarna hittar du under menyn som heter Inställningar och sedan Övrigt. Välj de inställningar som du vill ha under ”Inställningar för Utseende”. För att de val du gör ska verkställas måste du stänga TeleQ-fönstret och logga in igen.

Läs mer

Support och installation